Sopimusehdot ja vastuuvapautus

SOPIMUSEHDOT JA VASTUUVAPAUS: CrossFit 60100 (jäljempänä
Sali)

1. JÄSENYYDET

1.1
Salin jäsenyydet ovat toistaiseksi voimassa olevia ja laskutus tapahtuu joko 1, 3, 6 tai 12:sta kalenterikuukauden välein. Jäsenyyden laskutus jatkuu asiakkaan valitsemalla laskutusjaksolla automaattisesti edellisen laskutusjakson päättyessä.

1.2
Jäsenyys sisältää ilmoitettujen ehtojen puitteissa Salin ohjatut tunnit sekä kulkuoikeuden Salille sopimuskauden ajan.

1.3
Asiakkuus on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava
henkilöllisyytensä.

1.4
Alle 18-vuotiaan sopimukseen vaaditaan huoltajan kirjallinen hyväksyntä jäsenyyden vahvistamiseksi.

2. MUUTOKSET JÄSENYYKSIIN

2.1
Jäsenyyden voi tauottaa yhden kalenterikuukauden ajaksi veloituksetta. Pidemmät tauotukset käsitellään tapauskohtaisesti.

2.2
Irtisanominen, tauotus sekä muut muutokset jäsenyyteen tai laskutukseen tulee tehdä 30 vuorokautta ennen haluttua muutosta sähköpostitse osoitteeseen info@crossfit60100.com.

2.3
Irtisanomisen yhteydessä ei palauteta rahoja jo laskutetuista treenikuukausista.

2.4
”+12kk jäsenyys” laskutetaan kuukausittain. Kyseisen jäsenyyden ennenaikaisesta irtisanomisesta veloitetaan 120€. Jäsenyyden voi irtisanoa veloituksetta, kun 12 kalenterikuukautta treenejä on maksettu.

3. KERTAKÄYNNIT

3.1
Sali myy kertakäyntejä, jotka oikeuttavat tavanomaisille ohjatuille tunneille osallistumiseen. Kertakäynnit myydään 10kpl paketteina.

3.2
Sali pidättää oikeuden rajoittaa kertakäyntien käyttöä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavien tuntien kohdalla.

3.3
Kertakäynnit ovat voimassa 2kk ostopäivästä.

3.4
Kertakäyntejä käytettäessä asiakas sitoutuu varaamaan paikan tunnille WODconnect-järjestelmässä. Jos asiakas jättää osallistumatta varaamalleen tunnille, ei käytettyä kertakäyntiä hyvitetä. Varauksen peruutus onnistuu WODconnect järjestelmässä vielä 3h ennen treenin alkua. Tämän jälkeen peruutuksia ei oteta vastaan muita reittejä, kuten sähköpostitse.

4. SAIRASTUMINEN

4.1
Mikäli jäsen sairastuu tai jonkin vamman vuoksi estyy täysin harjoittelemasta Salin tarjoamilla ohjatuilla tunneilla, hän voi anoa hyvitystä käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta. Hyvitys anotaan sähköpostitse tai kirjallisesti ja anomuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus tai vastaava dokumentti. Omavastuu näissä tapauksissa on aina 10 vuorokautta. Omavastuun ylittävät vuorokaudet hyvitetään seuraavan laskun summasta niiden laskennallisella arvolla. Hyvitystä ei makseta rahana. Sali käsittelee anomukset tapauskohtaisesti.

5. KURSSIT

5.1
Ilmoittautumiset Salin tarjoamille kursseille ovat sitovia.

5.2
Sairastapauksen tai muun ylitsepääsemättömän esteen niin vaatiessa, voidaan maksettu kurssipaikka hyödyntää myöhempänä ajankohtana. Kurssipaikan siirtoa varten asiakkaan tulee toimittaa lääkärintodistus tai vastaava dokumentti. Kurssipaikkojen siirrot Sali käsittelee tapauskohtaisesti.

6. VOIMASSAOLO, MUUTOKSET JA FORCE MAJEURE

6.1
Sali sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja aina jäsenyyden kulloinkin käynnissä olevan laskutusjakson (1kk, 3kk, 6kk,+12kk) ajan, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

6.2
Mahdolliset hintojen muutokset astuvat voimaan vasta, kun asiakkaan kulloinkin käynnissä oleva laskutusjakso (1kk, 3kk, 6kk,+12kk) on päättynyt.

6.3
Ylivoimaisen esteen niin vaatiessa, voi Sali väliaikaisesti lakata tarjoamasta sopimuksen mukaista palvelua ilman, että asiakkaalla on oikeutta hyvitykseen.

Esimerkkejä ylivoimaisista esteistä (ei-tyhjentävä):
– Viranomaismääräys
– Epidemia tai pandemia
– Sota
– Liikekannallepano
– Luonnonkatastrofi
– Tulipalo tai muu onnettomuus

7. MAKSUEHDOT

7.1
Sopimuksen laskutus tapahtuu WODconnect-palvelun kautta. Erityistilanteet käsitellään tapauskohtaisesti.

7.2
Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus asiakkaan WODconnect-palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi perintätoimistolle, jolloin asiakas on velvollinen suorittamaan perintäkulut. Sali voi keskeyttää asiakkaan oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksamasta niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.

8. VASTUUVAPAUS

8.1
Harjoittelu Salin tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas on itse vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä vakuutuksistaan ja kaikesta muusta vakuutusturvastaan liittyen esimerkiksi työ- tai elinkeinotoimintaansa tai sen keskeytymiseen.

8.2
Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla Salin vastuusta asiakkuuden, jäsenyyden tai harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin. Salin kurssit ja jäsenyydet eivät sisällä vakuutuksia.

8.3
Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajille ennen harjoittelun aloittamista harjoitteluun mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, esimerkiksi sairauksista tai vanhoista urheiluvammoista. Asiakas sitoutuu informoimaan valmentajia harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista. Asiakkaan informoitua valmentajia vammoistaan, pyrkii valmentaja muokkaamaan harjoittelua paremmin henkilölle sopivaksi ottamatta kuitenkaan mitään vastuuta henkilön nykyisistä tai tulevista vammoista tai loukkaantumisista.

8.4
Vastuuvapaus ei koske vahinkoa, jonka Sali aiheuttaa tahallisuudella tai törkeällä huolimattomuudella. Sali ei kuitenkaan vastaa yksittäisen työntekijän, asiakkaan tai valmentajan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttamasta vahingosta, kun vahinko on aiheutettu salin sääntöjen tai yleisten käytäntöjen tai lain vastaisesti.

Vastuuvapausesimerkit (ei-tyhjentävä):
-Sali vastaa siitä, että Salin laitteet ja tilat ovat turvallisia käyttää valmennuksen ohjaamilla tavoilla.
– Sali ei vastaa asiakkaan omaisuudesta yhteisissä tiloissa.
– Sali ei vastaa siitä, että asiakas käyttää laitteita saatujen ohjeiden ja yleisten käytäntöjen vastaisesti.

Sali pidättää oikeuden kaikkiin mahdollisiin muutoksiin toimintaan, sopimusehtoihin ja lukujärjestykseen liittyen.