Sopimusehdot ja vastuuvapautus

SOPIMUSEHDOT JA VASTUUVAPAUS: CrossFit 60100 (jäljempänä Sali)

1. Salin jäsenyydet ovat sopimuksesta riippuen kestoltaan joko 1, 3, 6 tai 12 kalenterikuukautta. Jäsenyys sisältää ilmoitettujen ehtojen puitteissa Salin ohjatut tunnit sekä kulkuoikeuden sopimuskauden ajan. Sopimus on aina määräaikainen ja voimassa sovitun ajan. Jäsenyyden voi tauottaa yhden kalenterikuukauden ajaksi veloituksetta. Sopimus uusiutuu automaattisesti määräaikaisena ja irtisanominen sekä muut muutokset (esimerkiksi tauot ja sopimuskauden pituuden muutokset) tulee tehdä 30 vuorokautta ennen haluttua muutosta sähköpostitse osoitteeseen info@crossfit60100.com.

1.1 ”+12kk jäsenyys” laskutetaan kuukausittain. Kyseisen jäsenyyden ennenaikaisesta irtisanomisesta veloitetaan 120€. Jäsenyyden voi irtisanoa veloituksetta, kun 12 kalenterikuukautta treenejä on maksettu.

2. Mikäli asiakas sairastuu, hän voi anoa hyvitystä käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta. Hyvitys anotaan sähköpostitse tai kirjallisesti ja anomuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus. Omavastuu näissä tapauksissa on aina 10 vuorokautta. Omavastuun ylittävät vuorokaudet hyvitetään seuraavan laskun summasta niiden laskennallisella arvolla. Hyvitystä ei makseta rahana. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.

3. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi paikkakunnalta muutto, voidaan voimassa oleva jäsenyys keskeyttää määräajaksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat. Keskeytyksestä veloitetaan kertaluontoisena 50€ keskeytysmaksu. Keskeytystä jäsenyyteen voi anoa kirjallisesti tai sähköpostina. Anomuksen liitteenä tulee olla kirjallinen todiste olosuhteista. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.

4. Asiakkuus on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

5. Alle 18-vuotiaan sopimukseen vaaditaan huoltajan kirjallinen hyväksyntä jäsenyyden vahvistamiseksi.

6. Sali sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja koko määräaikaissopimuksen (1kk,3kk,6kk,+12kk) ajan, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Mahdolliset hintojen muutokset eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.

MAKSUEHDOT

7. Sopimuksen laskutus tapahtuu WODconnect-palvelun kautta. Erityistilanteet käsitellään tapauskohtaisesti.

8. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus asiakkaan WODconnect-palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi perintätoimistolle, jolloin asiakas on velvollinen suorittamaan perintäkulut. Sali voi keskeyttää asiakkaan oikeuden harjoitella
maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksamasta niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.

VASTUUVAPAUS

9. Harjoittelu Salin tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas on itse vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä vakuutuksistaan ja kaikesta muusta vakuutusturvastaan liittyen esimerkiksi työ- tai elinkeinotoimintaansa tai sen keskeytymiseen.

10. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla Salin vastuusta asiakkuuden, jäsenyyden tai harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin. Salin kurssit ja jäsenyydet eivät sisällä vakuutuksia.

11. Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajille ennen harjoittelun aloittamista harjoitteluun mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, esimerkiksi sairauksista tai vanhoista urheiluvammoista. Asiakas sitoutuu informoimaan valmentajia harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista. Asiakkaan informoitua valmentajia vammoistaan, pyrkii valmentaja muokkaamaan harjoittelua paremmin henkilölle sopivaksi ottamatta kuitenkaan mitään vastuuta henkilön nykyisistä tai tulevista vammoista tai loukkaantumisista.

12. Vastuuvapaus ei koske vahinkoa, jonka Sali aiheuttaa tahallisuudella tai törkeällä huolimattomuudella. Sali ei kuitenkaan vastaa yksittäisen työntekijän, asiakkaan tai valmentajan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttamasta vahingosta, kun vahinko on aiheutettu salin sääntöjen tai yleisten käytäntöjen tai lain vastaisesti.

Vastuuvapausesimerkit (ei-tyhjentävä)
-Sali vastaa siitä, että Salin laitteet ja tilat ovat turvallisia käyttää valmennuksen ohjaamilla tavoilla.
– Sali ei vastaa asiakkaan omaisuudesta yhteisissä tiloissa.
– Sali ei vastaa siitä, että asiakas käyttää laitteita saatujen ohjeiden ja yleisten käytäntöjen vastaisesti.

Sali pidättää oikeuden kaikkiin mahdollisiin muutoksiin toimintaan, sopimusehtoihin ja lukujärjestykseen liittyen.